Dyżury dzielnicowych 2017-05-10

Jednostka A i B – mł. asp. Sławomir Lindert
Tel. 33/812-16-16, 727-032-513
Wtorek – godz. 11:00-12:00

Planem działania priorytetowego na terenie działania Osiedla Karpackiego jednostki A i B jest zjawisko spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz powodowanie zgorszenia głównie przez osoby bezdomne w rejonie ul. Doliny Miętusiej oraz na terenach zielonych pomiędzy ul. Żyzną, a Doliny Miętusiej.

Jednostka C – st. sierż. Przemysław Kozyra
Tel. 33/812-16-11, 727-032-514
Środa – godz. 18:00-19:00

Planem działania priorytetowego na terenie działania Osiedla Karpackiego jednostki C jest zjawisko spożywania alkoholu w miejscach zabronionych,  a w szczególności w rejonie ul. Kolistej.
Dzielnicowi pełnią dyżury w lokalu udostępnionym przez Spółdzielnię, znajdującym się w budynku przy ul. Kl. Matusiaka 1.
Informację o godzinach pracy dzielnicowych oraz zgłoszenia interwencji można dokonywać na  nr telefonu 33/812-16-00 u dyżurnego Komisariatu Policji II w Bielsku-Białej.
Jednocześnie informuję, że nieobecność dzielnicowego podczas przedmiotowych dyżurów spowodowana jest skierowaniem ich do innych działań.
Ponadto zawiadamiamy, że na telefony komórkowe można pobrać bezpłatna aplikację MOJA KOMENDA, która w prosty sposób umożliwia skuteczny i szybki telefoniczny kontakt z dzielnicowym.