Przetarg 2017-10-12

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, tel./fax 33/816-22-36, 33/816-22-78 ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wykonanie oświetlenia piwnicznych ciągów komunikacyjnych oraz boksów piwnicznych w budynkach Doliny Miętusiej 30 oraz Giewont 10 w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Szczegóły zamówienia podane są w specyfikacjach.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, na każdy z w/w przetargów, można odebrać w siedzibie zamawiającego od dnia ukazania się ogłoszenia – koszt specyfikacji 20,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni : 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490.
Termin składania ofert: do dnia 25.10.2017 r.  do godz. 14:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargów bez podania przyczyn.