Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Wolne lokale użytkowe 2018-07-25

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe:
1. lokal o pow. 9,44 m2, mieszczący się w budynku przy ul. K. Matusiaka 3 (pasaż handlowy),
2. lokal o pow. 67,0 m2 w tym 18,50 m2 część handlowa, 48,50 m2 część magazynowa, mieszczący się w budynku przy ul. K. Matusiaka 3 (pasaż handlowy),
3. lokal o pow. 23,36 m2, mieszczący się w budynku przy ul. K. Matusiaka 3.
Zainteresowanych prosimy o składanie w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej ofert, w których należy podać: dane Oferenta, proponowaną miesięczną stawkę netto za m2 powierzchni, oraz rodzaj proponowanej działalności.
Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 17 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej, tel. 33/499 50 97