Aktywny Senior 2020 2020-10-07

1 października w sali sesyjnej bielskiego Ratusza rozstrzygnięto tegoroczny plebiscyt Aktywny Senior 2020. Jego laureatem został mieszkaniec naszego osiedla, a zarazem członek Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni, Pan Antoni Kruczek. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Bielska-Białej na wniosek kapituły plebiscytu, którą tworzą przedstawiciele władz miasta, Rady Miejskiej, Rady Seniorów oraz urzędnicy.
Do plebiscytu mogły być zgłaszane osoby zaangażowane w działalność społeczną na terenie miasta, które wyróżniają się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych osób, a także otwartością na współpracę, zwłaszcza międzypokoleniową.
Cieszymy się, że ten zaszczytny tytuł został przyznany Panu Antoniemu Kruczkowi, który od wielu lat angażuje się także w działalność na rzecz seniorów naszego osiedla. Gratulujemy laureatowi wyróżnienia i życzymy wielu kolejnych lat aktywności.
Galeria z wręczenia nagrody.