Wynik przetargu 2020-11-17

Przetargu ofertowego w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej na ustanowienie odrębnej własności lokalu przy ul. Doliny Miętusiej 3/91.
Przetarg, który został przeprowadzony w dniu 16.11.2020 r. wygrała osoba, która zaoferowała kwotę  161 700,00 zł.