Ogłoszenie - przetarg 2021-01-07

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, tel./fax 33/816-22-36, 33/816-22-78 ogłasza przetarg nieograniczony w formie wyboru ofert na:
realizację pochylni z przeznaczeniem dla ruchu pieszych oraz osób korzystających z wózków inwalidzkich do budynków przy ul. Morskie Oko 15, ul. Doliny Miętusiej 11 klatka III i IV, ul. Doliny Miętusiej 21 klatka I, z opcjonalnym wykonaniem kolejnych pochylni w późniejszym czasie – według potrzeb Zamawiającego.
Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w załączeniu w pliku .zip, w formie papierowej dostępna za odpłatnością podaną poniżej.
Składając ofertę przetargową należy dokonać wpłaty w wysokości 20,- zł brutto / za specyfikację,  na konto  Spółdzielni : 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490. Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do dokumentów ofertowych.

Termin składania ofert: do dnia 01.02.2021 r. do godz. 9:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki

Pobierz (7 MB) Specyfikacja na podjazdy .zip