Ogłoszenie - przetarg 2021-04-08

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej ul. Morskie Oko 23, ogłasza przetarg nieograniczony w formie wyboru ofert na:

Sprzątanie budynków i terenów przyległych w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej – część Jednostki C (budynki Kl. Matusiaka 6, 9, 11, 12, Zaruskiego 2, 9, 11)


Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.karpacka.eu (w załączeniu), w formie papierowej za odpłatnością podaną poniżej.
Składając ofertę przetargową należy dokonać wpłaty za specyfikację na konto Spółdzielni:
48 1020 1390 0000 6602 0019 3490, w wysokości 20,00 zł.
Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do dokumentów ofertowych.

Termin składania ofert: do dnia 22.04.2021 r. (czwartek)  do godz. 15:00  w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki

Pobierz (1 MB) Specyfikacja na sprzątanie.PDF