Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach 2021-04-09

Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 19.03.2021 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyraziła zgodę na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy u. Morskie Oko 23"
Pismo w załączeniu.

Załączniki

Pobierz (663 KB) WFOŚIGW.pdf