Ogłoszenie - Walne Zgromadzenie 2021-08-30

Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 30 marca 2020 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 568 ze zmianami).
WALNE ZGROMADZENIE „SPRAWODAWCZE” ZA ROK 2020 BĘDZIE ZWOŁANE W TERMINIE 6 TYGODNI OD DNIA ODWOŁANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I STANU EPIDEMII COVID-19.

Załączniki

Pobierz (396 KB) WALNE ZGROMADZENIE.docx