Ogłoszenie- przetargi nieograniczone 2021-11-18

„Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, tel./fax 33/816-22-36, 33/816-22-78 ogłasza przetargi nieograniczone w formie wyboru ofert na :
•    Remont czterech dźwigów MDA w roku 2022 z opcjonalnym wykonaniem remontu dźwigów MDA i ODA planowanych do wykonania w latach 2022-2026
w budynkach mieszkalnych na terenie osiedla Karpackiego w Bielsku-Białej wraz z  serwisem gwarancyjnym.
•    Informatyczny system zarządzania usługami
Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacjach.
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia dostępne będą bezpłatnie na stronnie internetowej Spółdzielni od dnia 18.11.2021r.,w formie papierowej dostępna za odpłatnością podaną poniżej.
Składając ofertę przetargową należy dokonać wpłaty w wysokości 20,- zł brutto/ za każdą specyfikację z osobna, na konto Spółdzielni : 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490. Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do dokumentów ofertowych.
Termin składania ofert: do dnia  06.12.2021 r. do godz. 800  w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. ”

Załączniki

Pobierz (3 MB) SPECYFIKACJA DŹWIGI 2022-2026.zip

Pobierz (955 KB) Specyfikacja - systemy informatyczne.PDF