OGŁOSZENIE 2023-11-16

OGŁOSZENIE

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 16.11.2023 r. wykłada do wglądu na okres 14 dni projekt Uchwały Zarządu z dnia 15.11.2023 r. dotyczący zmiany Uchwały nr 42/TI/6/2019  z dnia 12.06.2019 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości jednobudynkowej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Klemensa Matusiaka 3. Zmiany Uchwały nr 42/TI/6/2019 z dnia 12.06.2019 r. objętej projektem obejmują wyłącznie zmiany zapisów dotyczące lokali użytkowych zawarte w załączniku nr 1 i 2 do ww. uchwały Zarządu. Wynikają one ze zmiany w zakresie powierzchni i udziałów w nieruchomości wspólnej lokali użytkowych pozostających własnością spółdzielni i w związku z tym nie dotyczą żadnych osób, którym zgodnie z przepisami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przysługiwałoby prawo żądania przeniesienia własności tych lokali, jak również pozostają bez wpływu na osoby trzecie i ich prawa oraz udziały w nieruchomości. Projekt Uchwały Zarządu z dnia 15.11.2023 r. wraz z załącznikami został wyłożony w siedzibie spółdzielni w Bielsku-Białej, ul. Morskie Oko 23 (pokój 9).