• galeria

  Galeria ze zdjęciami z naszego osiedla, z organizowanych imprez oraz wiele innych ciekawych zdjęć.

  przejdź
 • TVK

  Aktualny rozkład programów naszej telewizji kablowej.


  przejdź
 • PWI

  System pozwalający na sprawdzenie swojego czynszu oraz jego szczegółów on-line.

  przejdź
 • Biuletyn

  Biuletyn Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Wiadomości Karpackie.


  przejdź

Witamy

Witamy na stronie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na 31 hektarach 54 arach 56,18 m² terenów przekazanych jej w wieczyste użytkowanie. Teren ten jest zabudowany 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym.

Podziały geodezyjne >

Nagrody i wyróżnienia

Najnowsze informacje

 • 2018-01-12

  TVK - Eurosport

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że została przedłużona umowa z nadawcą programów Eurosport i Eurosport 2 w wersjach HD. W związku z tym prosimy o przeskanowanie odbiorników telewizyjnych.>>
 • 2017-12-28

  Dyżury RN

  08.01.2018 r. - GMAJ Paweł
  15.01.2018 r. - BIAŁEK Maria
  22.01.2018 r. - BOŻEK Krzysztof
  29.01.2018 r. - ADAMIEC Katarzyna>>
 • 2017-12-04

  Dofinansowanie z WFOŚiGW na wymianę wind w zasobach KSM

  Informujemy o przyznaniu Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej dofinansowania  w formie pożyczki przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.  „Wymiana systemów napędów, sterowania i oświetlenia wind w 16 klatkach schodowych budynków wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – I etap 8 wind”.
  Skan pisma w załączeniu.
  >>
 • 2017-12-04

  Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

  Zarząd Spółdzielni informuje, że Walne Zgromadzenie  w oparciu o porządek obrad uzupełniony przez członków Spółdzielni o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wznowienia prowadzenia przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w dniu 10.06.2017 r. podjęło uchwałę nr 9/2017.
  Walne Zgromadzenie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyraziło zgodę na prowadzenie przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na zasadach określonych w uchwale.
  >>
 • 2017-12-04

  Przetarg - montaż podzielników

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, tel. 33/816-22-36, 33/816-22-78 ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na:
  Wymianę istniejących podzielników kosztów na nowe podzielniki z odczytem radiowym wraz ze świadczeniem usługi odczytu i rozliczania zużycia ciepła i usługami serwisowymi w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz opcjonalnie na wymianę istniejących zaworów i głowic termostatycznych.

  Szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można odebrać w siedzibie zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną – koszt specyfikacji 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni: 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490.
  Termin składania ofert: do dnia 19.01.2018 r.  do godz. 12:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 zł. Wadium należy wnieść nie później niż 1 dzień przed terminem wyznaczonym na złożenie ofert.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
  >>
 • 2017-10-02

  Ubezpieczenie mieszkania

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, informuje o możliwości ubezpieczenia mieszkania w czynszu, według składki miesięcznej proponowanej przez firmy InterRisk.
  Szczegółowe informacje w załączonej ulotce.
  Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się w pok. nr 5.
  >>
więcej informacji >>