• galeria

  Galeria ze zdjęciami z naszego osiedla, z organizowanych imprez oraz wiele innych ciekawych zdjęć.

  przejdź
 • TVK

  Aktualny rozkład programów naszej telewizji kablowej.


  przejdź
 • PWI

  System pozwalający na sprawdzenie swojego czynszu oraz jego szczegółów on-line.

  przejdź
 • Biuletyn

  Biuletyn Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Wiadomości Karpackie.


  przejdź

Witamy

Witamy na stronie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na 31 hektarach 54 arach 56,18 m² terenów przekazanych jej w wieczyste użytkowanie. Teren ten jest zabudowany 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym.

Podziały geodezyjne >

Nagrody i wyróżnienia

Najnowsze informacje

 • 2017-12-04

  Dofinansowanie z WFOŚiGW na wymianę wind w zasobach KSM

  Informujemy o przyznaniu Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej dofinansowania  w formie pożyczki przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.  „Wymiana systemów napędów, sterowania i oświetlenia wind w 16 klatkach schodowych budynków wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – I etap 8 wind”.
  Skan pisma w załączeniu.
  >>
 • 2017-12-04

  Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

  Zarząd Spółdzielni informuje, że Walne Zgromadzenie  w oparciu o porządek obrad uzupełniony przez członków Spółdzielni o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wznowienia prowadzenia przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w dniu 10.06.2017 r. podjęło uchwałę nr 9/2017.
  Walne Zgromadzenie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyraziło zgodę na prowadzenie przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na zasadach określonych w uchwale.
  >>
 • 2017-12-04

  Przetarg - montaż podzielników

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, tel. 33/816-22-36, 33/816-22-78 ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na:
  Wymianę istniejących podzielników kosztów na nowe podzielniki z odczytem radiowym wraz ze świadczeniem usługi odczytu i rozliczania zużycia ciepła i usługami serwisowymi w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz opcjonalnie na wymianę istniejących zaworów i głowic termostatycznych.

  Szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można odebrać w siedzibie zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną – koszt specyfikacji 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni: 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490.
  Termin składania ofert: do dnia 19.01.2018 r.  do godz. 12:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 zł. Wadium należy wnieść nie później niż 1 dzień przed terminem wyznaczonym na złożenie ofert.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
  >>
 • 2017-12-01

  Promocja Canal +

  Informujemy, że trwa promocja Operatora Canal+ na PAKIET PRESTIGE zawierający 8 programów (Canal+, Canal+1, Canal+Film, Canal+Family, Canal+Sport, Canal+Sport2, Canal+Seriale, Canal+Discovery)

  Wszyscy zainteresowani, którzy podpiszą i złożą deklarację na powyższy pakiet  (na okres conajmniej 12 m-cy) otrzymają go w cenie 36,50 zł miesięcznie (razem z TVK KSM 65,50 zł).

  Promocja trwa tylko do dnia 31.12.2017 r.

  Więcej informacji uzyskać można w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (pok. nr 7) lub pod nr tel. 33/499 50 82.

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z powyższej oferty.
  >>
 • 2017-11-30

  Przetarg

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, tel./fax 33/816-22-36, 33/816-22-78 ogłasza przetargi nieograniczone – konkursy ofert na:

  1. Przebudowę części lokalu handlowego w budynku przy ul.K.Matusiaka 3 w Bielsku-Białej na klub osiedlowy oraz klub seniora zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,

  2. Opracowanie w 2018 roku projektów technicznych pochylni z przeznaczeniem dla ruchu pieszych oraz osób korzystających z wózków inwalidzkich do budynków : Doliny Miętusiej 21 kl.I i II, K.Matusiaka 12 kl.I, Roztoki 7 kl.IV; w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z opcjonalnym wykonaniem projektów podjazdów w kolejnych latach.

  Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacjach. 
  Dla przetargu w pkt 1. wymagana jest wpłata wadium w wysokości 25 000 zł.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia na każdy z w/w przetargów można odebrać w siedzibie zamawiającego od dnia ukazania się ogłoszenia – koszt specyfikacji 20,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni: 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490.
  Termin składania ofert: do dnia  18.12.2017 r.  do godz. 9:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargów bez podania przyczyn. 

  >>
 • 2017-11-23

  Wynik przetargu

  Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w wyniku przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokal nr 75 przy ul. Morskie oko 23 został sprzedany za cenę 112 350,00 zł.

  >>
 • 2017-11-23

  Dyżury RN

  27.11.2017 r. - PŁONKA Grażyna
  04.12.2017 r. - SMOŁA Katarzyna
  11.12.2017 r. - STROJNY-KRUPA Mirosława
  18.12.2017 r. - ZYCH Jan>>
 • 2017-10-02

  Ubezpieczenie mieszkania

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, informuje o możliwości ubezpieczenia mieszkania w czynszu, według składki miesięcznej proponowanej przez firmy InterRisk.
  Szczegółowe informacje w załączonej ulotce.
  Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się w pok. nr 5.
  >>
 • 2017-05-10

  Dyżury dzielnicowych

  Jednostka A i B – mł. asp. Sławomir Lindert
  Tel. 33/812-16-16, 727-032-513
  Wtorek – godz. 11:00-12:00

  Planem działania priorytetowego na terenie działania Osiedla Karpackiego jednostki A i B jest zjawisko spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz powodowanie zgorszenia głównie przez osoby bezdomne w rejonie ul. Doliny Miętusiej oraz na terenach zielonych pomiędzy ul. Żyzną, a Doliny Miętusiej.

  Jednostka C – st. sierż. Przemysław Kozyra
  Tel. 33/812-16-11, 727-032-514
  Środa – godz. 18:00-19:00

  Planem działania priorytetowego na terenie działania Osiedla Karpackiego jednostki C jest zjawisko spożywania alkoholu w miejscach zabronionych,  a w szczególności w rejonie ul. Kolistej.
  Dzielnicowi pełnią dyżury w lokalu udostępnionym przez Spółdzielnię, znajdującym się w budynku przy ul. Kl. Matusiaka 1.
  Informację o godzinach pracy dzielnicowych oraz zgłoszenia interwencji można dokonywać na  nr telefonu 33/812-16-00 u dyżurnego Komisariatu Policji II w Bielsku-Białej.
  Jednocześnie informuję, że nieobecność dzielnicowego podczas przedmiotowych dyżurów spowodowana jest skierowaniem ich do innych działań.
  Ponadto zawiadamiamy, że na telefony komórkowe można pobrać bezpłatna aplikację MOJA KOMENDA, która w prosty sposób umożliwia skuteczny i szybki telefoniczny kontakt z dzielnicowym. 

  >>
 • 2016-12-09

  Breloki

  W przypadku chęci zamówienia dodatkowych breloków do komór lub altan śmieciowych, należy dokonać wpłaty w wys. 6,27 zł/szt. na konto Spółdzielni:
  PKO BP 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490 
  podając w tytule wpłaty ilość breloków oraz adres mieszkania.
  Dowód wpłaty przedłożyć w Dziale Administracyjno - Gospodarczym KSM (pokój nr 7) lub przesłać e-mailem na adres sekretariat@karpacka.eu.
  >>
więcej informacji >>