Przetarg - wykonanie wiat śmietnikowych 2018-04-19

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, tel./fax 33/816-22-36, 33/816-22-78 ogłasza przetarg nieograniczony w formie wyboru ofert na wykonanie i montaż 4-6 wiat śmietnikowych na terenie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego od dnia ukazania się ogłoszenia – koszt specyfikacji 20,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni : 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490.
Termin składania ofert: do dnia 07.05.2018 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn