Dofinansowanie z WFOŚiGW na wymianę wind w zasobach KSM 2017-12-04

Informujemy o przyznaniu Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej dofinansowania  w formie pożyczki przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.  „Wymiana systemów napędów, sterowania i oświetlenia wind w 16 klatkach schodowych budynków wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – I etap 8 wind”.
Skan pisma w załączeniu.

Załączniki

Pobierz (76 KB) Powiadomienie o decyzji Z - Karapacka SM - windy I etap.pdf