Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Walne Zebranie członków KSM 2018-07-25

Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zaprasza członków Spółdzielni do udziału w drugiej części Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na dzień 01.09.2018 r. (sobota) o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 37 na Osiedlu Karpackim.