Regulaminy rozliczania kosztów GZM

Nazwa pliku Pobierz
Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów CO (255 KB)
Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej (674 KB)
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej przeznaczonej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, kosztów dostawy ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków oraz wód opadowych (...) (104 KB)