• galeria

  Galeria ze zdjęciami z naszego osiedla, z organizowanych imprez oraz wiele innych ciekawych zdjęć.

  przejdź
 • TVK

  Aktualny rozkład programów naszej telewizji kablowej.


  przejdź
 • PWI

  System pozwalający na sprawdzenie swojego czynszu oraz jego szczegółów on-line.

  przejdź
 • Karpatek

  Przejdź do sekcji klubu osiedlowego "Karpatek"


  przejdź

Witamy

Witamy na stronie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na 31 hektarach 54 arach 56,18 m² terenów przekazanych jej w wieczyste użytkowanie. Teren ten jest zabudowany 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym.

Podziały geodezyjne >

Nagrody i wyróżnienia

Aktualności

 • 2023-09-28

  OGŁOSZENIE

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku złożonego wniosku o uzyskanie premii termomodernizacyjnej na termomodernizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morskie Oko 7 , uzyskała promesę przyznania premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 756 277,52 zł na podstawie zawartej w lipcu 2023 umowy kredytowej na kwotę 1 454 379,84zł z bankiem PKO BP SA.

  Celem realizacji zadania jest chęć ograniczenia zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów zakupu ciepła oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a także poprawa komfortu cieplnego w budynku i zwiększenie estetyki obiektu.

  W zakres robót wchodzą prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych (przegród budowlanych) oraz montaż zaworów regulacyjnych pod pionowych instalacji c.o. wraz z miejscowym uzupełnieniem izolacji na instalacji c.o. w piwnicach.
  >>
 • 2023-09-15

  Inwestycja Roku 2022

  Miło nam poinformować, że 07 września 2023 roku na uroczystej Gali Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Prezes Zarządu KSM - Jerzy Skwark odebrał statuetkę za I miejsce w konkursie "Inwestycja Roku 2022" w kategorii obiekty inżynieryjne. Wyróżniona została budowa parkingu pomiędzy budynkami Morskie Oko 17, a 21. Prezes Zarządu został również odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony dla Gospodarki Nieruchomościami" przyznanym przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.>>
 • 2023-08-04

  ZMIANA STAWEK

  Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 31.07.2023 roku postanowiła o:

  ·        ustaleniu wysokości opłaty zależnej od Spółdzielni  - stawki miesięcznej opłaty za windę – w wysokości 9,83 zł/osobę od dnia 01.11.2023 roku,

  ·        ustaleniu wysokości opłaty zależnej od Spółdzielni  - stawki miesięcznej opłaty z domofon – w wysokości 1,30 zł/lokal od dnia 01.11.2023 roku,

  ·        ustaleniu wysokości opłaty zależnej od Spółdzielni  - stawki miesięcznej opłaty za konserwację instalacji – w wysokości 0,13 zł/m2 od dnia 01.11.2023 roku.

  Wzrost powyższych stawek pokryje minimalny poziom kosztów związanych z planowanymi zadaniami związanymi z wykonywaniem niezbędnych prac na windach, domofonach i konserwacji co, zw, podgrzanie, gaz oraz sieci anten zbiorczych. Ze szczegółowym uzasadnieniem i kalkulacją zawartą w powyższych uchwałach Rady Nadzorczej ( uchwała nr 80/RN/07/2023, 81/RN/07/2023, 82/RN/07/2023) można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni.

  Rada Nadzorcza uchwałą nr 79/RN/08/2023 uchwaliła zmianę wysokości opłat na pokrycie wydatków, związanych  z używaniem lokali mieszkalnych w ten sposób, że:

  ·        - postanawia zmienić na okres od 01.11.2023r. do 31.12.2023r. wysokość opłaty zależnej od Spółdzielni - stawki miesięcznej opłaty podstawowej z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości (opłaty eksploatacyjnej), dla osób, nie będących członkami spółdzielni, w ten sposób, że zwiększa się w w/w okresie stawkę opłaty eksploatacyjnej  o kwotę 0,72 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu, użytkowanego przez osoby, nie będące członkami spółdzielni.

  Wzrost powyższej stawki wynika z faktu że osoby, nie będące członkami spółdzielni, nie korzystają z pożytków i innych dochodów z działalności gospodarczej spółdzielni, która stanowi nadwyżkę bilansową, podlegającą podziałowi, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

  >>
 • 2023-08-03

  Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024.

  >>
 • 2023-07-18

  SEGREGACJA ŚMIECI - KONTROLE URZĘDU MIASTA

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 1 września 2023 r

  Urząd Miejski w Bielsku-Białej rozpocznie wzmożone kontrole przestrzegania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Szczególna uwaga będzie zwracana na frakcję „pozostałości po segregowaniu”. 

  Stwierdzenie nieselektywnej zbiórki może skutkować naliczeniem podwójnej wysokości opłat dla wszystkich mieszkańców korzystających z danej altany/komory śmieciowej.

  W związku z powyższym  zwracamy się do mieszkańców o kategoryczne przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów.

  >>
 • 2023-07-03

  Wolny lokal użytkowy- Kl. Matusiaka 3

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o o pow. 149,40 m2, mieszczący się w budynku przy ul. K. Matusiaka 3 (pasaż handlowy).
  Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej, w których należy podać: dane Oferenta, proponowaną miesięczną stawkę netto za m2 powierzchni, oraz rodzaj proponowanej działalności.
  Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 14 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej, tel. 33/499 50 97>>
 • 2023-06-07

  Fotorelacja z festynu rodzinnego

  Przedstawiamy Państwu fotorelację z festynu rodzinnego, który odbył się 03 czerwca 2023r.

  Dziękujemy za wspólną zabawę!
  >>
 • 2023-05-26

  Przeglądy okresowe

  >>
 • 2023-05-08

  Ogłoszenie - "Schrony", aplikacja

  Informujemy, że na stronie internetowej Komendy Głównej  Państwowej Straży Pożarnej dostępna jest  aplikacja „Schrony” , w której można sprawdzić,  gdzie znajdują się schrony oraz miejsca doraźnego schronienia.
  Poniżej przedstawiamy  link do w/w aplikacji:
  http://schrony.straz.gov.pl>>
 • 2023-02-02

  Wolny lokal użytkowy- Kl. Matusiaka 3

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 65,60 m2, mieszczący się w budynku przy ul. K. Matusiaka 3 (pasaż handlowy).
  Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej, w których należy podać: dane Oferenta, proponowaną miesięczną stawkę netto za m2 powierzchni, oraz rodzaj proponowanej działalności.
  Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 14 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej, tel. 33/499 50 97>>
więcej informacji >>