• galeria

  Galeria ze zdjęciami z naszego osiedla, z organizowanych imprez oraz wiele innych ciekawych zdjęć.

  przejdź
 • TVK

  Aktualny rozkład programów naszej telewizji kablowej.


  przejdź
 • PWI

  System pozwalający na sprawdzenie swojego czynszu oraz jego szczegółów on-line.

  przejdź
 • Karpatek

  Przejdź do sekcji klubu osiedlowego "Karpatek"


  przejdź

Witamy

Witamy na stronie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na 31 hektarach 54 arach 56,18 m² terenów przekazanych jej w wieczyste użytkowanie. Teren ten jest zabudowany 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym.

Podziały geodezyjne >

Nagrody i wyróżnienia

Aktualności

 • 2021-05-13

  Ogłoszenie - przetarg

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, ul. Morskie Oko 23, 43-316 Bielsko-Biała, tel./fax 33/816-22-36, 33/816-22-78 ogłasza przetargi nieograniczone w formie wyboru ofert na:
  • wykonanie opracowań projektowych wg potrzeb na 2021 rok zgodnie ze specyfikacją,
  • remont cząstkowy nawierzchni boisk sportowych na jedn. C osiedla Karpackiego  wraz z ewentualnymi robotami towarzyszącymi.
  Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji.


  Specyfikacje istotnych warunków zamówienia dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni (w załączeniu), w formie papierowej dostępne za odpłatnością podaną poniżej.
  Składając ofertę przetargową należy dokonać wpłaty w wysokości 20,- zł brutto/ za każdą ze specyfikacji, na konto Spółdzielni: 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490. Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do dokumentów ofertowych.

  Termin składania ofert: do dnia 31.05.2021 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.>>
 • 2021-05-04

  Konkurs Mój Ogródek

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z Radą Osiedla Karpackiego ogłasza konkurs "Mój Ogródek" na projekt/szkic zagospodarowania terenu zielonego przy nieruchomości wraz z podaniem gatunków roślin. Szczegółowy regulamin konkursu wraz z oświadczeniem w załączeniu.>>
 • 2021-04-28

  Zwrot gruntów - odmowa

  W załączeniu decyzja Starosty Bielskiego dotyczącą odmowy zwrotu prywatnym osobom gruntów obecnie zajętych przez część Jednostki "C" osiedla Karpackiego. >>
 • 2021-04-09

  Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach

  Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 19.03.2021 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyraziła zgodę na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy u. Morskie Oko 23"
  Pismo w załączeniu.>>
 • 2021-04-01

  Strona Spółdzielni - pożar

  W dniu 9 marca wybuchł pożar w serwerowni OVH z której usług korzystaliśmy. Zniszczeniu uległy dane naszej strony oraz serwerów pocztowych. Zniszczone zostały również kopie zapasowe, stąd musieliśmy uruchomić stronę z własnych kopii oraz przenieśliśmy wszystkie dane do innego usługodawcy. Obecnie pracujemy nad przywróceniem pełnej funkcjonalności stąd na razie niedostępne są zakładki Pliki oraz Galeria.>>
 • 2020-12-01

  Wymiana dźwigów

  Informujemy, że w roku 2021 jest planowany remont dźwigów w ilości 5szt.:

  - Morskie Oko 23 kl. IV: 11.01.2021 r. – 28.02.2021 r.
  - Morskie Oko 21 Kl. II: 01.02.2021 r. – 31.03.2021 r.
  - Kl.Matusiaka 9 kl. IV: 01.03.2021 r. – 12.04.2021 r.          
  - Doliny Miętusiej 15 kl. I: 01.04.2021 r. – 21.05.2021 r. 
  - Doliny Miętusiej 3 kl. III: 01.05.2021 r. – 30.06.2021 r.>>
więcej informacji >>