O spółdzielni

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa wpisana została do rejestru sadowego 5 stycznia 1981 roku.

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na około 31 hektarach terenów zabudowanych 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym. W części parterowej niektórych budynków znajduje się łącznie 28 lokali użytkowych.

W budynkach mieszkalnych znajdują się łącznie 3594 mieszkania, w tym:

 • mieszkania jednopokojowe: 647
 • mieszkania dwupokojowe: 851
 • mieszkania trzypokojowe: 1474
 • mieszkania cztero i więcej pokojowe: 622

Mieszkańcy mają do dyspozycji: 3 przychodnie lekarskie, 3 apteki, 2 żłobki, 2 przedszkola, bibliotekę, pocztę, bank oraz punkty kasowe, liczne sklepy i punkty usługowe. W centrum Spółdzielni znajduje się zespół szkół a na obrzeżach kościół, basen i sklep wielko powierzchniowy.

Teren Spółdzielni jest skomunikowany z innym obszarami miasta 7 regularnymi liniami autobusowymi oraz liniami do i z centów handlowych.

Na terenie Spółdzielni zamieszkuje około 7500 osób, spółdzielnia liczy 4.542 członków - stan rok 2021

Najwyższym organem Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Walne Zgromadzenie. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie co najmniej 1 raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie: Rady Nadzorczej, przynajmniej 1/10 członków.

Organy Spółdzielni

Rada Nadzorcza KSM
 • Przewodniczący: Balon Jerzy
 • Zastępca przewodniczącego: Opyrchał Teresa
 • Sekretarz: Kruczek Antoni

Komisje Rady Nadzorczej:

Rewizyjna:

 • Mikler Aleksandra - Przewodnicząca
 • Balon Jerzy - Członek Komisji
 • Kruczek Antoni - Członek Komisji
 • Opyrchał Teresa - Członek Komisji
 • Twardowski Jan - Członek Komisji

Techniczna:

 • Kuźnik Adam - Przewodniczący
 • Kępka Marcin - Członek Komisji
 • Knapczyk Filip - Członek Komisji
 • Mazurek Krzysztof - Członek Komisji
 • Then Ewa - Członek Komisji
 • Zych Jan - Członek Komisji

Organizacyjno - Członkowska:

 • Paleczny Magdalena - Przewodniczący
 • Lepióra Tomasz - Członek Komisji
 • Mędrzak Janusz - Członek Komisji
 • Twardowski Jan - Członek Komisji
 • Opyrchał Teresa - Członek Komisji

Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bieżącą działalnością KSM kieruje Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Liczy on 3 członków (Prezes, Zastępca Prezesa ds. GZM oraz Zastępca Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych - Główny Księgowy). Posiedzenia Zarządu odbywają się przeciętnie 1 raz w tygodniu.

Skład Zarządu:

 • Jerzy Skwark - Prezes Zarządu
 • Piotr Szalbot - Zastępca Prezesa ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 • Anna Rokicińska - Zastępca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych - Główny Księgowy