Programy TVK 2020-07-02

Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od dnia 01-07-2020r. w ramach świadczonych usług telekomunikacyjnych Spółdzielnia wprowadza nowy płatny pakiet programów TVK o nazwie Karpatek TV, który będzie funkcjonował obok Pakietu Podstawowego TV.
Nowy cennik pakietów, wraz z dostępnymi w nich programami TV, znajduje się w załączeniu.
Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem powyższego pakietu zawierającego także programy obowiązkowe, zgodnie z art. 43 ust 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji - tekst jednolity: (Dz.U. z 2020 r. poz. 805 z późn. zm.), w dniu 01-07-2020r. wyłączony zostanie przez Spółdzielnię tzw. Pakiet Startowy, obejmujący następujące programy; TVP1, TVP2, TVP K-ce, Polsat, TVN, TV4 i TV Puls, Telewizja Trwam. Także od lipca programy w wersji analogowej będą dostępne tylko w Pakiecie Podstawowym.
Nowy płatny Pakiet Karpatek TV (konieczne podpisanie umowy) dostępny będzie zarówno dla mieszkańców, którzy do chwili obecnej nie mają podpisanej ze Spółdzielnią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jak i dla mieszkańców posiadających taką umowę, zawartą na czas nieokreślony, a chcących zmienić Pakiet Podstawowy TV na nowy pakiet.
Osoby, które mają podpisane umowy ze Spółdzielnią dotyczące Pakietu Podstawowego TV na czas nieokreślony i zdecydują się na zmianę pakietu dostarczanego w ramach umowy, będą zobowiązane podpisać stosowny aneks.
W związku z powyższym osoby, które będą zainteresowane zarówno zawarciem po raz pierwszy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze Spółdzielnią, jak również zawarciem aneksu związanego ze zmianą Pakietu Podstawowego TV, proszone są (od dnia 15.06.2020 r.), o zgłoszenie do Spółdzielni telefonicznie lub poprzez e-mail zamiaru podpisania takich dokumentów.
Zgłoszenie powinno nastąpić na nr tel. 512 114 335 (w godzinach pracy Spółdzielni) lub/ i adres email: i.lizoniak@karpacka.eu.

Załączniki

Pobierz (167 KB) ULOTKA TVK KARPATEK.pdf