Opłaty za TVK 2020-02-13

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że opłaty za telewizję kablową należy uiszczać co miesiąc zgodnie z zawartą umową.
Na styczniowej fakturze VAT podano Państwa indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać zapłaty do 15-ego dnia każdego miesiąca.