Opłaty za TVK 2020-02-13

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że opłaty z tytułu zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych należy uiszczać do 15-ego dnia każdego miesiąca, na indywidualny numer rachunku bankowego.