Ostatnio dodane

Nazwa pliku Pobierz
Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów ciepła na potrzeby C.O. lokali w budynkach wielolokalowych w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (436 KB)
Regulamin indywidualnego korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku i innych części wspólnych nieruchomości w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (5 MB)
Oświadczenie o rozliczeniu mediów (dla zbywcy i nabywcy lokalu). (282 KB)
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni. (32 KB)
Druk wypłaty udziału członkowskiego. (107 KB)
Zgoda na członkostwo jednego z właścicieli lokalu. (35 KB)
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego obowiązującego w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (5 MB)
Regulamin korzystania z wiat rowerowych w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (1 MB)
Instrukcja Windykacji należności w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (729 KB)
Regulamin Osiedlowego Klubu „Karpatek” Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (371 KB)