Regulaminy pozostałe

Nazwa pliku Pobierz
„Regulamin korzystania z wiat rowerowych w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (1 MB)
„Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego obowiązującego w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej” (5 MB)
„Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (4 MB)
„Instrukcja Windykacji należności w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (729 KB)
„Regulamin Osiedlowego Klubu „Karpatek” Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (399 KB)
„Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (4 MB)
„Regulamin indywidualnego korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku i innych części wspólnych nieruchomości w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (6 MB)
„Regulamin Funduszu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (2 MB)
„Regulamin udostępniania i umieszczania materiałów na stronie Internetowej Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (161 KB)
„Regulamin postępowania przy przeprowadzaniu przetargów na prace inwestycyjne, roboty remontowo-budowlane, dociepleniowe i bieżącą obsługę zasobów mieszkaniowych KSM w Bielsku-Białej". (3 MB)
„Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (2 MB)
„Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej przeznaczonej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, kosztów dostawy ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków oraz wód opadowych (...) KSM" (4 MB)
„Regulamin wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (3 MB)
„Regulamin organizacyjny Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej wraz ze schematem organizacyjnym”. (1 MB)
„Zasady przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (371 KB)
„Regulamin Gospodarki Finansowej Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej” (5 MB)
„Regulamin funduszu na inwestycje Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej” (117 KB)
„Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach wielolokalowch Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (6 MB)
„Regulamin instalacji domofonowych obowiązujący w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej” (287 KB)
„Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w tym funduszu na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych stanowiącego subfundusz funduszu remontowego KSM w Bielsku-Białej" (387 KB)
„Regulamin wzajemnych obowiązków pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami w zakresie użytkowania lokali oraz zasad rozliczeń obowiązujących przy zwalnianiu lokali Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej (403 KB)
„Regulamin porządku domowego Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (1024 KB)
„Regulamin Rady Nadzorczej Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (4 MB)
„Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”. (648 KB)
Regulamin indywidualnego korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku i innych części wspólnych Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (6 MB)