Regulaminy pozostałe

Nazwa pliku Pobierz
Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów ciepła na potrzeby C.O. lokali w budynkach wielolokalowych w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (6 MB)
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (4 MB)
Regulamin indywidualnego korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku i innych części wspólnych nieruchomości w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (5 MB)
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego obowiązującego w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (5 MB)
Regulamin korzystania z wiat rowerowych w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (1 MB)
Instrukcja Windykacji należności w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (729 KB)
Regulamin Osiedlowego Klubu „Karpatek” Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (371 KB)
Regulamin funduszu społecznego, oświatowego i kulturalnego Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (337 KB)
Regulamin udostępniania i umieszczania materiałów na stronie Internetowej Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (3 MB)
Regulamin postępowania przy przeprowadzaniu przetargów na prace inwestycyjne, roboty remontowo-budowlane i docieplanie oraz usługi i dostawy w ramach bieżącej obsługi zasobów mieszkaniowych (...) (3 MB)
Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzmania nieruchomości w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalenia opłat za użytkowanie lokali w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (2 MB)
Regulamin rozliczania energii cieplnej przeznaczonej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, kosztów dostawy ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych z lokali (...) (4 MB)
Regulamin wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (3 MB)
Regulamin organizacyjny Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-białej. (1 MB)
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (366 KB)
Regulamin gospodarki finansowej Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (5 MB)
Regulamin funduszu na inwestycje Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (117 KB)
Regulamin instalacji domofonowych obowiązujący w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (287 KB)
Regulamin funduszu na remont zasobów mieszkaniowych w tym fundusz na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych stanowiącego subfundusz remontowego Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej (386 KB)
Regulamin wzajemnych obowiązków pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami w zakresie użytkowania lokali Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (403 KB)
Regulamin porządku domowego Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (1024 KB)
Regulamin Rady Nadzorczej i jej stałych Komisji Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (254 KB)
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (648 KB)
Instrukcja windykacji należności Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. (4 MB)
Regulamin przetargów - prace inwestycyjne (3 MB)
Zarządzenie Nr 1/01/2020 w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji (2 MB)