Ogłoszenie - wycinka drzew 2021-04-13

Administracja Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Bielsku-Białej o wydanie zezwoleń na wycinkę 8 jabłoni na Osiedlu. Szczegółowe informacje wraz z mapkami w załączeniu.