Karpatek

Informacje o klubie

Cennik
CENNIK UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH KLUBU KARPATEK
Z tytułu jednorazowego udziału w zajęciach 10,00 zł/osobę
Z tytułu udziału w jednego rodzaju zajęciach 30,00 zł / osobę / m-c
Z tytułu udziału w dwóch rodzajach zajęć 50,00 zł/osobę / m-c
Z tytułu udziału w trzech i więcej rodzajach zajęć 60,00 zł/osobę / m-c
Dzieci i młodzież do 18-go roku życia bezpłatnie

Załączniki
Pobierz załącznik (53 KB) Regulamin klubu Karpatek