LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA - ULICA KLEMENSA MATUSIAKA 3 O POWIERZCHNI 149,40 m2 2024-03-28

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 149,40 m2 mieszczący się w budynku przy ul. Klemensa Matusiaka 3 (wejście do lokalu obok Klubu Karpatek).

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku-Białej w których należy podać:

- Dane Oferenta.
- Proponowaną miesięczną stawkę netto za m2 powierzchni oraz rodzaj działalności, która będzie prowadzona w lokalu.

Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 14 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku-Białej, tel. (33) 499-50-97.