Remont dźwigów w 2023r. 2022-11-07

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w 2023 planuje wykonać remonty dźwigów w niżej podanych terminach:
- Kl.Matusiaka 1 kl.II          od 09.01.2023r.   do 20.02.2023r.
- Kl.Matusiaka 9 kl.II         od 30.01.2023r.   do 12.03.2023r.
- Doliny Miętusiej 3 kl.I     od 27.02.2023r.   do 14.04.2023r.
- Doliny Miętusiej 11 kl.I   od 12.04.2023r.   do 31.05.2023r

Podane terminy mogą ulec nieznacznym przesunięciom,
z przyczyn niezależnych od Spółdzielni, o czym
powiadomimy mieszkańców odrębnym ogłoszeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń.